Цени за интериорна фотография

Апартамент

250 лв
 • Брой снимки 15 - 25
 • Интериорни кадри
 • Екстериорни кадри
 • Дигитална постобработка
 • Интерактивна уеб галерия
 • Неограничени права върху снимките

Офис

450 лв
 • Брой снимки 25-40
 • Интериорни кадри
 • Екстериорни кадри
 • Дигитална постобработка
 • Интерактивна уеб галерия
 • Неограничени права върху снимките

Хотел

1000 лв
 • Брой снимки 70-90
 • Интериорни кадри
 • Екстериорни кадри
 • Дигитална постобработка
 • Интерактивна уеб галерия
 • Неограничени права върху снимките

Цени за 360 градусов виртуален тур

Апартамент

250 лв
 • Брой гледни точки - до 4
 • HDR обработка
 • HTML5 Виртуален тур с меню и навигация
 • Интегриране в Google My Business
 • Интегриране в Google Street View
 • Неограничени права

Офис

500 лв
 • Брой гледни точки - до 10
 • HDR обработка
 • HTML5 Виртуален тур с меню и навигация
 • Интегриране в Google My Business
 • Интегриране в Google Street View
 • Неограничени права

Хотел

1000 лв
 • Брой гледни точки - до 20
 • HDR обработка
 • HTML5 Виртуален тур с меню и навигация
 • Заснемане на портрети или обекти за инфоменю
 • Добавяне на обекти за инфоменю
 • Добавяне на лого и линкове
 • Интегриране в Google Street view
 • Интегриране в Google Business
 • Неограничени права

Цени за бизнес фотография и видеозаснемане

Бизнес портрет
фотозаснемане

150 лв
 • Брой снимки 5 - 10
 • Снимки в офис среда, на открито или в студио
 • Дигитална постобработка
 • Интерактивна уеб галерия
 • Неограничени права върху снимките

Корпоративно фотозаснемане

180-260 лв/час
 • Заснемане по график, определен от клиента
 • Цената за час зависи от сложността на проекта
 • Дигитална постобработка
 • Интерактивна уеб галерия
 • Неограничени права върху снимките

Корпоративно видеозаснемане

200-280 лв/час
 • Видеозаснемане по график, определен от клиента
 • Видеозаснемане с дрон
 • Цената зависи от сложността на проекта
 • Монтаж
 • Дигитална постобработка
 • Неограничени права върху видеоклипа
Scroll to Top